OSIĄGNIĘCIA  NASZYCH UCZNIÓW

Uczniowie naszej szkoły zdobywają nagrody w różnych dziedzinach (plastycznej, muzycznej, sportowej, technicznej)
na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
  

Piotr Pzionka,  uczeń II klasy gimnazjum w naszej szkole zdobył tytuł „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego 2012 roku w kategorii Uczeń „Bez Barier” - ZOBACZ !

OSIĄGNIĘCIA PLASTYCZNE 2012/13

Uczniowie wzięli udział w wielu konkursach plastycznych na szczeblu wojewódzkim oraz gminnym.

Listopad

- Konkurs plastyczny pod hasłem „Krew darem życia – Ty także możesz uratować komuś życie” .
Organizator Strzelecki Klub Honorowych dawców krwi „Salus” w partnerstwie z Gminnym Zarządem Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich

 I miejsce otrzymał Piotr Pzionka

 II miejsce otrzymał Sebastian Bok

-Wyróżnienie otrzymał Jan Marcinek.

- XII Konkurs Plastyczny dla dzieci specjalnej troski Praszka 2012 - „Moja rodzina w kolorach świata”.

Organizator: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce przy współudziale Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Uczestnicy: Marcin Król, Piotr Pzionka, Sebastian Bok, Jan Marcinek,

Mateusz Piszczałka, Ditmar Werner.

 

- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – „Zapobiegajmy pożarom”.

Organizator – Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej'

na szczeblu gminy – Burmistrz, GZOiW, Referat Zarzadzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych UM w Strzelcach Opolskich
Uczestnicy: Marcin Król, Piotr Pzionka, Sebastian Bok, Jan Marcinek,

W kategorii – dorośli  I miejsce otrzymał Piotr Pzionka
W kategorii – dorośli miejsce II otrzymał Marcin Król

 

- IX edycja konkursu dla dzieci i młodzieży „Śląsk – moja mała ojczyzna”.

Organizator Zespół Szkół Ogólnokształcących  w Gliwicach.

Uczestnicy: Marcin Król, Piotr Pzionka, Sebastian Bok, Jan Marcinek,

Luty

 

- Wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Mój ulubiony zabytek, pomnik historii”.
Organizator - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

 Wyróżnienie otrzymał Piotr Pzionka

 

- XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem „ Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”.

Organizator – Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju, we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.
Uczestnicy: Marcin Król, Piotr Pzionka, Sebastian Bok, Jan Marcinek, Piotr Bosy.

 

Kwiecień

 

- Konkurs plastyczny „Sport w wyobraźni ucznia”.
Organizatorem na szczeblu wojewódzkim jest Wojewódzka Komisja przy Szkolnym Związku Sportowym „Opolskie” w Opolu.

Uczestnicy: Marcin Król, Piotr Pzionka, Sebastian Bok, Jan Marcinek, Piotr Bosy.

Wyróżnienie otrzymał Piotr Pzionka, Marcin Król, Mateusz Piszczałka.

 

- XIV wojewódzki konkurs Literacko – Plastyczny p.t. „Zwierzaki”.
Organizator Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu.

Uczestnicy: Marcin Król, Piotr Pzionka, Sebastian Bok, Jan Marcinek, Piotr Bosy.

 


Uczniowie uczestniczyli w zajęciach  integracyjnych z uczniami  Zespołu Placówek Oświatowych w Kadłubie
Tematy:

- Pod znakiem dyni

- Zimowe drzewkaSUKCESY PLASTYCZNE 2011/2012 - zobacz!

W dniu 31 maja 2012 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelce Opolskie odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu Plastycznego na szczeblu gminnym
pod hasłem  „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas „malują”.

Do udziału w konkursie zgłosiły się szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz specjalne  z terenu gminy Strzelce Opolskie nadsyłając łącznie 190 prac.
Pośród wielu laureatów znaleźli się nasi uczniowie, którzy uzyskali
III miejsce – Dariusz Dwornik
IV miejsce – Piotr Bosy
V miejsce – Piotr Pzionka
Nagrodzeni otrzymali dyplomy oraz upominki.
Nagrodzonym gratulujemy i życzymy jeszcze wielu sukcesów.

Nauczyciel ZSS w Kadłubie Barbara Macygon

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uczeń klasy VI Mateusz Piszczałka zajął III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
dla Dzieci Specjalnej Troski "Moja rodzina w kolorach świata" Praszka 2011.
Jego praca została umieszczona w kalendarzu na 2012 r. wydanym przez organizatora konkursu.
 Gratulacje!
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

9.12.2011 roku w strzeleckim ratuszu wręczono nagrody laureatom Miejsko – Gminnych Eliminacji
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom”.

Nasi uczniowie znaleźli się wśród laureatów tego etapu:
I miejsce otrzymał  Piotr Pzionka uczeń klasy I gimnazjum,
III miejsce otrzymał Jan Marcinek uczeń klasy I gimnazjum oraz
III miejsce
otrzymał Dariusz Dwornik  uczeń klasy III gimnazjum (VI grupa - dorośli).

         Gratulujemy i zachęcamy do dalszej aktywnej pracy.


.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie pod nazwą: Człowiek - Ziemia – Kosmos, zorganizowanym w związku z 400. rocznicą urodzin Jana Heweliusza. Organizatorem konkursu była Fundacja Wspólnota Gdańska, wspólnie z partnerami.

Nasi uczniowie przesłali prace na konkurs plastyczny i fotograficzny. Prace plastyczne wykonali: Jan Marcinek, Dariusz Dwornik i Piotr Pzionka, a zdjęcia wykonał Sebastian Bok i Piotr Pzionka. Uczniowie, opiekunowie oraz  szkoła otrzymali dyplomy za aktywny udział w konkursie.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

25 listopada 2011roku w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich Honorowi Dawcy Krwi spotkali się, by podsumować mijający rok. Zasłużeni krwiodawcy zostali odznaczeni, rozstrzygnięty również został konkurs plastyczny pod hasłem „Krew darem życia - Ty także możesz uratować komuś życie".

Do udziału w konkursie zgłosiły się szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu gminy Strzelce Opolskie nadsyłając łącznie 286 prac. Spośród tej grupy nagrodzeni zostali nasi uczniowie w kategorii klas gimnazjalnych:
I miejsce uzyskał Dariusz Dwornik, a Piotr Pzionka otrzymał wyróżnienie.

                                     Gratulujemy zwycięzcom!

                                          Nagrodzone prace:

................................................................................................................................................................................................................................. 

          


   

W dniu 31.05.2011 r. uczeń klasy V Mateusz Piszczałka  odebrał w strzeleckim ratuszu nagrodę za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem: "Powódź, pożar, dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą" - etap gminny.
W dniu 26.11.2010 uczestniczyliśmy w rozstrzygnięciu konkursu plastycznego „Krew darem życia – Ty także możesz uratować komuś życie” . Uczniowie odebrali nagrody w Strzeleckim Domu Kultury : Jan Marcinek II miejsce w kategorii klas gimnazjalnych oraz Arian Smoliński otrzymał wyróżnienie w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej.
Uczeń Marcin Król otrzymał I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Moja rodzina w kolorach świata 2010”- konkurs organizowany był przez Ośrodek Kultury w Praszce.

Dariusz Dwornik uczeń klasy II gimnazjum otrzymał III miejsce w konkursie plastycznym na szczeblu miejsko-gminnym „Zapobiegajmy pożarom” - odebrał nagrodę 10.12.2010 r.  w strzeleckim ratuszu.


1.05.2010 roku w strzeleckim ratuszu wręczono nagrody
laureatom Miejsko – Gminnych Eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „ Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”.

Nasi uczniowie znaleźli się wśród laureatów tego etapu:
I miejsce otrzymał Paweł Pzionka
V miejsce otrzymał Marek Szczotka

Otrzymali oni nagrody i pamiątkowe dyplomy. 
Gratulujemy i zachęcamy do dalszej twórczej pracy.

Lekcja muzealna w Muzeum Wsi Opolskiej - ZOBACZ !

Zajęcia integracyjne "Anioły z siana" - ZOBACZ !

Zajęcia integracyjne "Jesienne witraże" - ZOBACZ !
W dniu 4 grudnia 2009 r. w Strzeleckim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie oraz wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu plastycznego „Krew darem życia – Ty też możesz uratować komuś życie”
W tym dniu nie zabrakło również naszych uczniów: I miejsce w kategorii klas IV-VI otrzymał Jan Marcinek oraz I miejsce w kategorii gimnazjalistów otrzymał Piotr Bosy
Naszym uczniom życzymy sukcesów i satysfakcji z osiągnięć plastycznych.
Piotr ze swoją nagrodzoną pracą

Wystawy prac naszych uczniów można zobaczyć w: